Babelgum Festival: zgłoś film do internetowego konkursu

Do 28 marca na stronie serwisu Babelgum można zgłaszać swoje filmy krótkometrażowe do międzynarodowego konkursu.