„Kiedy Bóg odwrócił wzrok” – wojenna odyseja polskiego chłopca

W książce “Kiedy Bóg odwrócił wzrok” Wiesław Adamczyk opisuje tułaczkę swojej rodziny po ZSRR po deportacji z Kresów wiosną 1940 roku. Książka ukaże się na początku kwietnia.