„La note bleue” najlepszym projektem pomnika Chopina

Na początku maja rozstrzygnięto konkurs na rzeźbę statularną Fryderyka Chopina w Wiedniu. Najwyższe uznanie Jury zdobył projekt Krzysztofa M. Bednarskiego “La note bleue”.