Mike Jones napisze scenariusz do animacji 3D „Popeye”?

Mike Jones podjął negocjacje dotyczące przygotowania scenariusza do animacji “Popeye”.