Najbliższe premiery i projekty artystyczne Teatru Studio

Premiery spektakli na podstawie dzieł Thomasa Bernharda, Fiodora Dostojewskiego, Williama Szekspira, warsztaty dla reżyserów oraz uruchomienie Instytutu Grzegorzewskiego to niektóre plany nowej dyrekcji Teatru Studio w Warszawie.