Nicole Fiorentino w Smashing Pumpkins

Nicole Fiorentino dołączyła do grupy Smashing Pumpkins zajmując miejsce dotychczasowej basistki Ginger Pooley.