Pierce Brosnan – zaangażowany ekoświr

Pierce Brosnan będzie narratorem w nowym filmie Disneya, “Oceans”.