„Tama” – książka o życiu i męczeństwie ks. Jerzego Popiełuszki

Męstwo to cecha, która wyróżniała ks. Jerzego Popiełuszkę. W trudnym dla Polski czasie, kiedy ludzie bali mówić się prawdę, on starał się prawdę ujawniać – mówił ks. Jan Sochoń, autor książki “Tama”, która trafiła właśnie do księgarń.