Ukazała się książka o stosunkach rosyjsko-polskich w XX wieku

Nakładem niezależnej oficyny Posiew na rynku wydawniczym Rosji ukazała się książka Siergieja Wieriowkina “Rozmowy z polskim ambasadorem. O polskiej historii i nie tylko”, poświęcona historii Polski i stosunkom rosyjsko-polskim w XX wieku.