“Elektra” – tragedia muzyczna w jednym akcie z muzyką Richarda Straussa według dramatu Sofoklesa – to najnowsza propozycja Teatru Wielkiego-Opery Narodowej. Tragedię o mitycznej zdradzie i krwawej zemście wyreżyserował Willy Decker. Premiera w środę.