Nigel Kennedy, Anna Maria Jopek i Kroke zagrają na rozpoczynającej się już dziś, drugiej części Zakopiańskiej Wiosny Jazzowej. Impreza potrwa przez cały najbliższy weekend.

30 kwietnia po raz pięćsetny otworzą się drzwi sali sądowej, w której Sędzia Anna Maria Wesołowska wyda jak zawsze sprawiedliwy wyrok. Wszystkie sprawy karne, które rozstrzyga oparte są na autentycznych historiach, zaczerpniętych z polskich wokand.